Hizmetlerimiz

Madencilik Faaliyetleri
 • Ruhsat işlemleri / danışmanlık hizmetleri
 • İşletme projeleri yapılması
 • Arama projeleri
 • Faaliyet raporları
 • Ruhsat devir işlemleri
 • Patlayıcı madde kapasite raporu
 • GSM Ruhsatı alınması
 • İşletme izin dosyalarının hazırlanması
 • Jeotermal işlemlerin yapılması
 • Jeolojik, halihazır ve imalat haritalarının yapılması
 • Modelleme haritalarının yapılması
Çevre Faaliyetleri
 • Çevre yönetim sistemi danışmanlığı
 • ÇED projeleri / çevresel Etüd çalışmaları
 • Çevre görevlisi
 • Proje tanıtım dosyası (PDT)
 • Atık Yönetim planları
 • Doğaya Kazandırma Projesi Yapılması
İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri
 • İş güvenliği uzmanı görevlendirme
 • İşyeri hekimi görevlendirme
 • Diğer sağlık personeli görevlendirme
 • Risk değerlendirme
 • Acil eylem planı
 • Patlamadan korunma dokümanı
 • Ortam ölçümleri(gürültü, aydınlatma, toz)
 • Elektrik tesisatı kontrolü ve topraklama raporları
 • Periyodik ölçümler (kompresör, kaldırma makinaları)
 • Sağlık tetkikleri

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi için sizi arayalım.